inkişaf

inkişaf
is. <ər.> İrəliyə doğru tərəqqi etmə, artma, yüksəlmə; tərəqqi, yüksəliş. Ölkənin inkişafı. Sənayenin inkişafı. Kənd təsərrüfatının inkişafı. – Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanı feodal geriliyindən qurtarıb yeni yola, Avropa inkişafı yoluna çıxarmaq istəyirdi. M. İ.. İnkişaf etdirmək – 1) irəlilətmək, tərəqqi etdirmək, yüksəltmək. Kütlələrin yaradıcılıq fəaliyyətini inkişaf etdirmək. Respublikada üzümçülüyü inkişaf etdirmək; 2) kamilləşdirmək, təkmilləşdirmək, daha da artırmaq, daha da yaxşılaşdırmaq, möhkəmləndirmək, qüvvətləndirmək. Səsini inkişaf etdirmək. Əzələləri inkişaf etdirmək. Hafizəni inkişaf etdirmək. İnkişaf etmək – 1) tərəqqi etmək, irəliləmək, artmaq, yüksəlmək, genişlənmək. İncəsənətimiz olduqca inkişaf etmişdir; 2) kamilləşmək, yetkinləşmək, artmaq. Axır zamanlar o, xeyli inkişaf etmişdir; 3) böyümək, yetişmək, möhkəmlənmək, qüvvətlənmək. İdman nəticəsində əzələləri olduqca inkişaf etmişdir. İnkişaf etmiş – 1) yüksək səviyyəyə çatmış, sənaye, mədəniyyət və s. cəhətdən çox irəli getmiş, tərəqqi etmiş. İnkişaf etmiş ölkələr; 2) yetkinləşmiş, yetişmiş, kamilləşmiş, görüş dairəsi geniş, geniş məlumatlı; mədəni, hər cəhətdən yetkin. İnkişaf etmiş adam.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • inkişaf — is., esk., Ar. inkişāf 1) Gelişme, gelişim Kocam, hadiselerin inkişafını beklemek lazımdır diyor. H. E. Adıvar 2) mat. Açınım Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller inkişaf etmek inkişaf ettirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inkişâf — (A.) [ فﺎﺸﮑﻥا ] 1. ortaya çıkma. 2. gelişim, gelişme. ♦ inkişaf bulmak gelişmek. ♦ inkişaf etmek gelişmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • inkişaf etmek — gelişmek Yazıya istidadım epeyce inkişaf etmişti. Y. K. Beyatlı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inkisaf — ə. Günəşin tutulması …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • inkişaf — ə. irəliləmə, qabağa getmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İNKİSAF — (Küsuf. tan) Parlaklığı sönme. Güneş tutulması …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İNKİŞAF — Açılma. Meydana çıkma. * Yetişme. * Terakki etme, ilerleme. * Gizli sırların bilinmesi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • inkişaf — açılma; gelişme; gelişim; açınım …   Hukuk Sözlüğü

  • inkişaf ettirmek — geliştirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tərəqqi — ə. inkişaf, irəliləmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”